sok
SWE NOR

reklamation


Är du privatperson?
Ibland går något snett och om du inte är nöjd med dina dörrar ska du snarast ta kontakt med din återförsäljare som gör en reklamationsanmälan till oss. För att lättare kunna bedöma vad som hänt är det bra om vi i samband med anmälan också får in bilder som visar skadan.


Är du återförsäljare?
Även om vi alltid gör vårt bästa så kan saker och ting gå fel. Vid eventuell reklamation ber vi dig anmäla detta omgående till oss via vår reklamationsblankett. För att underlätta bedömning av vad som skett vill vi ha in bilder som visar skadan.